Vasdag 2020

10 Oktober 2020

Ons sal ‘n nasionale Vasdag hou op 10 Oktober 2020. Die vas sal begin teen sononder die aand van die 9de Oktober 2020
en sal eindig teen sononder die aand van die 10de Oktober.

Agtergrond

Lees meer onder

Meer oor vas

Lees meer onder

Hoe vas mens?

Lees meer onder
Hourglass Icon

Hoe lank vas mens?

Lees meer onder

Agtergrond

Vasdag 10 Oktober 2020

“Ons land is in die moeilikheid”

Ons was al voorheen met ons rug teen die muur en elke keer het ons redding gevind by die Here, die Lewende God. Die tyd het aangebreek dat ons kollektief as land terugkeer na die Here toe.

Daar is geen ander uitweg of alternatief nie. Ons roep alle gelowiges, van alle rasse en volkere, op om hulle vriende en familie te oortuig om saam met ons ‘n Vasdag te hou.

Die Here gee ons die opdrag om te vas in Joël 2:12-16. In Jes 58 beloof Hy om die land aan ons te herstel indien ons sal vas volgens Sy voorskrifte. Ons moet vas en tot die Here bid om vir hierdie land weer goeie leiers te gee, leiers wat die land eerste sal stel.

Meer oor vas

Vasdag 10 Oktober 2020

“Om te vas is Skriftuurlik”

Die opdrag om te vas word op verskeie plekke gegee: Mat 6:16; Joël 12:15; Jes 58; Mat 17:21.

Vas is ‘n geweldige wapen in ons stryd teen die bose. Die tradisionele kerke het histories nie veel aandag aan vas gegee nie, maar dié van julle wat al gevas het, sal weet hoe kragtig dit is. Keith Thomas skryf in ‘n aanlynartikel dat vas God se geheime wapen is – lees die artikel hier.

As jy ‘n bietjie navorsing doen oor vas, sal jy vining op heelwat kragtige getuienisse afkom oor gelowiges se vaservarings.

Hoe vas mens?

Vasdag 10 Oktober 2020

“Vas is die weerhouding van sekere daaglikse middele”

Vas is die weerhouding van sekere daaglikse middele. Dit kan insluit ‘n algehele weerhouding van kos en water, of net van kos of selfs net van iets anders soos bv. om televisie te kyk. Die mees algemene manier is die weerhouding van kos met die gebruik van net water.

Terselfdertyd kom jy in die vastyd in ootmoed voor die Here, jou Skepper. Jy bely jou sonde en vra dat die Here jou sal vergewe. Verder mag jy nie werk nie en niemand wat vir jou werk, mag werk nie – Jes 58. Die vastyd is ook bedoel as ‘n tyd om Bybelstudie te doen en te bid. Die Here gee ook opdrag dat al die dinge hierbo gepaard gaan met goeie werke, soos om uit te deel aan die armes – Jes 58:3-7.

Hoe lank vas mens?

Vasdag 10 Oktober 2020

“Die vastydperk kan enige iets van 1 dag tot 40 dae wees.”

Die vastydperk kan enige iets van 1 dag tot 40 dae wees. Mense wat nie gewoond is aan vas nie, moet verkieslik nie begin met meer as een dag nie. Ons vasdag van 10 Oktober sal vir 24 uur duur.

Wat is die gevolge van die vas?

“Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan , die mag van die Here sal agter jou aankom” Jes 58:8

Sluit Aan by Vasdag.co.za

Vul jou inligting onder in om aan te sluit